Obrady Online

Jednym z wymogów znowelizowanej ustawy o samorządzie będzie obowiązek utrwalania i transmitowania obrad sesji rad gmin i miast. Przepisy weszły  w życie w lutym 2018 roku a obowiązek m.in. rejestracji sesji oraz przygotowywania imiennych protokołów z głosowań przeprowadzonych podczas sesji pojawił się jesienią 2018 roku.

W związku z zapisami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 994) jednymi z nowych obowiązków są:

  • Obowiązek transmisji sesji rad i sejmików. Obrady mają być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania udostępniane na stronach internetowych jst.
  • Obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań. Głosowania na sesjach rad oraz sejmików mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli będzie to niemożliwe z przyczyn technicznych, należy przeprowadzić głosowanie imiennie. Wykazy głosowań należy niezwłocznie upublicznić.

 Oferowany przez Devcomm ICT oraz STIMO Systemy Informatyczne system Obrady Online obejmuje zestaw narzędzi umożliwiających wywiązanie się przez jednostki samorządu terytorialnego z nowych obowiązków jakie nałożyła na nie ustawa zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

System Obrady online zapewnia rejestrację i przesyłanie obrazu i dźwięku z obrad w czasie rzeczywistym oraz udostępnianie zarejestrowanych nagrań na publicznie dostępnej stronie internetowej.

Kolejną funkcjonalnością systemu jest automatyzacja procesu głosowania. Platforma posiada możliwość skorzystania z jednego z dwóch rozwiązań:

  1. Wykorzystania do elektronicznych głosowań urządzeń mobilnych (tabletów, telefonów), które pozwalają na realizację wszystkich niezbędnych typów głosowań oraz zarządzania posiedzeniem i dyskusją.
  2. Dedykowanych, bezprzewodowych pilotów pozwalających na imienne, bądź anonimowe oddawanie głosów związanych z procedowanym aktem prawa miejscowego. System głosowania pilotami jest zintegrowany z programem do przygotowywania prezentacji wchodzącym w skład najpopularniejszego pakietu biurowego i nie wymaga zakupu dodatkowego oprogramowania.

Dzięki  wykorzystaniu systemu Obrady Online zapewniona jest pełna transparentność procesu stanowienia prawa miejscowego w możliwie efektywny sposób: łatwa integracja dedykowanych widgetów systemu Obrady Online ze stronami internetowymi JST oraz automatyzacja osadzania i udostępniania nagrań w BIP pozwala na realizację nowych obowiązków w optymalny sposób.

Dostawcy Systemu

System Obrady Online jest złożoną platformą, która wykorzystuje zaawansowane komponenty infrastrukturalne oraz programistyczne. W związku z powyższym postanowiliśmy połączyć nasze siły w celu opracowania optymalnego rozwiązania, odpowiadającego potrzebom naszych klientów. Obrady Online to partnerski projekt firm: STIMO Systemy Informatyczne oraz DEVCOMM ICT.

STIMO

STIMO pełni w projekcie Obrady Online rolę dostawcy usług infrastrukturalnych.

STIMO Systemy Informatyczne specjalizuje się w budowie i utrzymaniu systemów sieciowych dla sektora MŚP, Administracji i Edukacji. Podstawą sukcesu Firmy jest wykwalifikowana i doświadczona kadra posiadająca szereg międzynarodowych certyfikatów zawodowych, oraz ścisła współpraca z dostawcami nowoczesnych technologii, potwierdzona autoryzacjami.

DEVCOMM

DEVCOMM pełni w projekcie Obrady Online rolę integratora i dostawcy oprogramowania.

Devcomm ICT to producent i integrator oprogramowania dla odbiorców publicznych i komercyjnych. Devcomm świadczy usługi w zakresie projektowania i implementacji złożonych rozwiązań informatycznych