RODO system

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, oferujemy kompleksową usługę w dostosowaniu urzędów, jednostek administracji publicznej, a także firm do wymogów RODO.


RODO SYSTEM
to pomoc w zarządzaniu:

  • obszarami danych osobowych
  • zasobami danych osobowych
  • czynnościami i kategoriami czynności przetwarzania
  • upoważnieniami pracowników do przetwarzania danych osobowych


RODO SYSTEM
 jest narzędziem usprawniającym nadzór Inspektora Ochrony Danych nad zarządzanymi przez niego zbiorami danych osobowych.