Biuletyn Informacj Publicznej

System Biuletynu Informacji Publicznej, został zaprojektowany tak, aby spełniał wymogi przepisów wykonawczych zawartych w Rozporządzeniu MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z 18 stycznia 2007roku, które określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.

BIP jest zgodny z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) oraz normą WCAG 2.0.

System BIP

  • prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń etc.

  • prowadzenie rejestrów zamówień publicznych

  • prowadzenie rejestrów ofert pracy

  • prowadzenie rejestrów oświadczeń majątkowych

  • wprowadzanie list Radnych/Komisji

  • wprowadzenie struktury organizacyjnej

Przykładowe funkcjonalności BIP