Raport o Stanie Gminy

Raport o stanie gminy to interaktywne narzędzie pełniące z jednej strony funkcję promocji gminy, z drugiej zaś przyczyniającego się do wywiązania z obowiązku nałożonego prawem. Raport o stanie gminy to nowoczesny system analityczno-sprawozdawcze wpisujące się w ideę smart Villages propagowaną przez Komisję Europejską. Dzięki raportowi o stanie gminy w proponowanej przez nas interaktywnej formie on-line, jednostka samorządowa może w efektywny i efektowny sposób realizować promocję działań samorządu w lokalnej społeczności oraz kreatywnie wywiązać się z ustawowego obowiązku przygotowywania raportu o stanie gminy zawartego w art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym.

Usługę udostępniamy na głównej stronie gminy w formie interaktywnych kokpitów managerskich on-line, każda z odwiedzających stronę osób ma możliwość zapoznania się z informacjami prezentowanymi w interaktywnej formie.

Open Data

Ponad 90% danych do systemu pochodzi z publicznych źródeł danych (tzw. Open Data): GUS, Ministerstwo Finansów, inne instytucje publiczne.

Nasi klienci nie muszą dostarczać własnych danych – w razie chęci personalizacji raportu jednak chętnie je uwzględnimy,

Przykładowe dashboardy naszego rozwiązania