Głosowanie Online

Jednym z wymogów znowelizowanej ustawy o samorządzie jest obowiązek utrwalania i transmitowania obrad sesji rad gmin i miast. Przepisy weszły  w życie w lutym 2018 roku a obowiązek m.in. rejestracji sesji oraz przygotowywania imiennych protokołów z głosowań przeprowadzonych podczas sesji pojawił się jesienią 2019 roku.

W związku z zapisami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 994) jednymi z nowych obowiązków są:

  • Obowiązek transmisji sesji rad i sejmików. Obrady mają być transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania udostępniane na stronach internetowych jst.
  • Obowiązek rejestrowania i upubliczniania wykazów głosowań. Głosowania na sesjach rad oraz sejmików mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli będzie to niemożliwe z przyczyn technicznych, należy przeprowadzić głosowanie imiennie. Wykazy głosowań należy niezwłocznie upublicznić.

System Głosowanie Online zapewnia automatyzację procesu głosowania – dzięki wykorzystaniu tabletów lub innych urządzeń podłączonych do sieci Internet system zapewnia imienne, bądź anonimowe oddawanie głosów związanych z procedowanym aktem prawa miejscowego. System głosowania jest częścią systemu wspomagającego prowadzenie obrad rad gmin/miast i zapewnia udostępnianie radnym dokumentów, automatyzację głosowania i sprawdzania obecności oraz wspomaganie procesu zgłaszania się do dyskusji i zarządzania kolejnością dyskusji.

Dzięki  wykorzystaniu systemu Głosowanie Online zapewniona jest pełna transparentność procesu stanowienia prawa miejscowego w możliwie efektywny sposób: łatwa integracja dedykowanych widgetów systemu Głosowanie Online ze stronami internetowymi JST oraz automatyzacja osadzania i udostępniania nagrań w BIP pozwala na realizację nowych obowiązków w optymalny sposób.

Głosowanie Online jest systemem wspierającym pracę organów JST i innych organizacji realizujących w swojej działalności procesy głosowania imiennego lub anonimowego. Rozwiązanie to wykorzystuje urządzenia mobilne jako interfejsy użytkownika systemu i realizuje proces głosowania w całkowicie zautomatyzowanej technlogii PUSH.

System Głosowanie Online wchodzi w skład platformy Obrady Online, która  wykorzystuje zaawansowane komponenty infrastrukturalne oraz programistyczne. W związku z powyższym postanowiliśmy połączyć nasze siły w celu opracowania optymalnego rozwiązania, odpowiadającego potrzebom naszych klientów. Obrady Online to partnerski projekt firm: STIMO Systemy Informatyczne oraz DEVCOMM ICT.