Systemy informatyczne

Oferujemy autorskie systemy informatyczne dedykowane do wspomagania zarządzania jednostkami administracji publicznej oraz firmami komercyjnymi.

Aplikacje internetowe

Projektujemy i realizujemy aplikacje internetowe na zamówienie. Integrujemy istniejące rozwiązania z innymi systemami zapewniając interoperacyjność systemów IT.

Bezpieczeństwo informacji i RODO

Analizujemy stan zabezpieczenia zasobów informacyjnych organizacji. Wdrażamy RODO oraz uodostępniamy szkolenia w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Usługi analityczne BI

Oferujemy usługi analityczne w zakresie przygotowania dedykowanych raportów i kokpitów manadżerskich z wykorzystaniem najnowszych narzędzi business intelligence.