Lubelskie laboratorium otwartych innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych miast

Informujemy, że wraz z firmami partnerskimi realizujemy projekt pt. „Lubelskie laboratorium otwartych innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych miast”.

Głównym celem projektu jest podniesienie potencjału przedsiębiorstw objętych partnerstwem w zakresie świadczenia usług B+R w obszarze otwartych innowacji na rzecz rozwoju inteligentnych miast. Dzięki realizacji projektu przygotowana została infrastruktura B+R, która dostarcza Partnerom projektu nowego potencjału rozwojowego, podnosząc ich przewagę konkurencyjną w skali rynku krajowego i pozwalając na wprowadzenie nowych usług B+R, które dotychczas nie były świadczone.

Wartość projektu wynosi: 5 405 300,01 PLN. Dofinansowanie projektu z UE: 2 997 920,23 PLN.